PRAVIDLA

 1. Na hřiště mají povolen vstup pouze hráči min. věku 18let. Mladší pouze v doprovodu dospělé osoby, která přebírá zodpovědnost za nezletilého.
 2. Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných návykových látek.
 3. Všichni hráči se řídí pokyny organizátorů.
 4. Ke hře je možno použít pouze dovolené a certifikované zbraně a kuličky.
 5. Střílet je povoleno pouze na hřišti během hry. Mimo hřiště a hrací čas je povinen účastník nosit zbraň zásadně vždy zajištěnu.
 6. V době hry musí hráči na hřišti po celou dobu nosit na obličeji ochranné masky.
 7. V případě nutného sundání ochranné masky z důvodu znečištění a pod., je hráč povinen opustit hrací plochu.
 8. Je zakázáno užívat během hry nepovolené předměty jako zbraň.
 9. Každý hráč je povinen dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Za hrubé porušení těchto pravidel ohrožující zdraví zúčastněných je organizátor oprávněn hráče vyřadit ze hry a to bez nároku na vrácení vstupného.
 10. Každý hráč se účastní hry na vlastní nebezpečí! Provozovatel nezodpovídá za vzniklá zranění.
 11. Hráč zodpovídá za zapůjčené vybavení, v případě poškození bude hráči organizátorem vyúčtována cena poškozeného vybavení nebo jeho části v závislosti na rozsahu poškození a stavu vybavení.
 12. Kuličky spadlé na zem se nesmí dále používat.
 13. Záloha je po dohodě skládána na účet 2901331113/0800 u Česká Spořitelna ve výši 200,- Kč / osobu za půjčovné výstroje, výzbroje a pronájem prostoru. Záloha je nevratná. Vratná je pouze v mimořádných případech, po dohodě s vedením hřiště. Doplatek za nákup munice, apod. je splatný v den hry, přímo na hřišti. Zálohu je možné, opět po dohodě, zaplatit v hotovosti.

SPOLUPRACUJEME

TAXI BS Liberec
Podívejte se na firmu Taxi BS na Googlu

Zde můžete být vy!

Zde můžete být vy!